نوشته‌هایی با برچسب "احکام شیر دادن به بچه"

احکام و آداب شير دادن‏ به بچه احکام و آداب شير دادن‏ به بچه

- براى شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر او است و سزاوار است که مادر براى شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد. و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد، شوهر مى‏تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد. - مستحب است دایه‏اى که براى طفل مى‏گیرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل یا غیر دوازده امامى یا بد صورت، یا بدخلق، یا زنازاده باشد، و نیز مکروه است دایه‏اى بگیرند که بچه‏اى که دارد از زنا به دنیا آمده باشد. مسائل متفرقه شیر دادن‏. - مستحب است از زنها جلوگیرى کنند که هر بچه‏اى را شیر ندهند،

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه