طبق برخی از اخبار منتشر شده کیت در هفته 12 بارداری خود به سر می برد. به همین بهانه یاهو در مقاله ای لباس های پیشنهادی اش را به کیت میدلتون منتشر کرده است.


سرانجام بعد از مدت ها که خبر های حاشیه ای درمورد بارداری مجدد کیت میدلتون منتشر شده بود, بالاخره این خبر توسط مقامات سلطنتی بریتانیا تایید شد.
پس از تایید این خبر کیت میدلتون نیز توسط پزشکان حاضر در کاخ کنزینگتون تحت نظر گرفته شده تا مشکلی برای او پیش نیاید.
طبق برخی از اخبار منتشر شده کیت در هفته 12 بارداری خود به سر می برد.
به همین بهانه یاهو در مقاله ای لباس های پیشنهادی اش را به کیت میدلتون منتشر کرده است.

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 1

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 2

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 3

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 4

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 5

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 6

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 7

8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton
8 لباس پیشنهادی یاهو برای دوران بارداری Kate Middleton - تصویر 8
تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه