یک پل معلق مینیاتوری را به دیوار اتاق تان نصب کنید

یک پل معلق را به عنوان قفسه کتاب تان روی دیوار اتاق تان نصب کرده و کتاب های تان را داخل آن بگذارید.

این قفسه کتاب چوبی توسط رابی کاتبرد Robby Cuthbert طراحی شده است. این طراح، این قفسه کتاب را شبیه به یک پل معلق مینیاتوری درست کرده است.

 

قفسه کتاب به شکل پل معلق

 

قفسه کتاب به شکل پل معلق

قفسه کتاب به شکل پل معلق

قفسه دیواری کتاب به شکل پل معلق

قفسه دیواری کتاب به شکل پل معلق

پل معلق مینیاتوری به عنوان قفسه کتاب

پل معلق مینیاتوری به عنوان قفسه کتاب

پل معلق به عنوان قفسه کتاب

پل معلق به عنوان قفسه کتاب

شلف دیواری به شکل پل معلق

شلف دیواری به شکل پل معلق

قفسه دیواری به شکل پل معلق

قفسه دیواری به شکل پل معلق

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه