گریم وآرایش چانه!


گریم وآرایش چانه!

 

آرایش چانه :

 اگر حجم چانه نسبت به چهره کوچک و عقب است شما می توانید دقیقا روی حجم چانه سایه ی روشن کار کنید.              

برای چانه هایی که صاف هستند شما می توانید زیر لب سایه ی تیره و روی چانه سایه ی روشن کار کنید.     

  

  گریم وآرایش چانه!  

         آرایش چانه!

 

اما برای چانه هایی که جلو هستند شما باید دقیقا روی حجم چانه را سایه ی تیره کار کنید.               

و در آخر برای چانه هایی که غبغب دارند شما می توانید زیر چانه را سایه ی تیره کار کنید.نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه