تنش های به وجود آمده در حین دیدار بانک سرمایه و پیکان به کتک کاری در پایان بازی منجر شد. دیدار تیم های والیبال بانک سرمایه و پیکان تهران با نتیجه ٣ بر یک به سود شاگردان کارخانه پایان پذیرفت اما اتفاقات آخر بازی محرومیت مهدی مهدوی و ورمیلیو(Valerio Vermiglio) را به همراه داشت. تنش های به وجود آمده در حین بازی به پایان دیدار و مراسم دست دادن کشیده شد که مهدوی به جای دست دادن به کاپیتان پیکان لگد زد. کتک کاری و اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبال. کتک کاری و اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبال. کتک کا ...

تنش های به وجود آمده در حین دیدار بانک سرمایه و پیکان به کتک کاری در پایان بازی منجر شد.

دیدار تیم های والیبال بانک سرمایه و پیکان تهران با نتیجه ٣ بر یک به سود شاگردان کارخانه پایان پذیرفت اما اتفاقات آخر بازی محرومیت مهدی مهدوی و ورمیلیو(Valerio Vermiglio) را به همراه داشت. تنش های به وجود آمده در حین بازی به پایان دیدار و مراسم دست دادن کشیده شد که مهدوی به جای دست دادن به کاپیتان پیکان لگد زد.

کتک کاری و اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبالکتک کاری و اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبال
کتک کاری و اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبالکتک کاری و اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبال
کتک کاری در لیگ برتر والیبالکتک کاری در لیگ برتر والیبال
اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبالاتفاقات زشت در لیگ برتر والیبال
کتک کاری در لیگ برتر والیبالکتک کاری در لیگ برتر والیبال
اتفاقات زشت در لیگ برتر والیبالاتفاقات زشت در لیگ برتر والیبال
اتفاقات زشت در دیدار بانک سرمایه و پیکاناتفاقات زشت در دیدار بانک سرمایه و پیکان
کتک کاری و ات��اقات زشت در دیدار بانک سرمایه و پیکانکتک کاری و اتفاقات زشت در دیدار بانک سرمایه و پیکان
کتک کاری در دیدار بانک سرمایه و پیکانکتک کاری در دیدار بانک سرمایه و پیکانگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:varzesh3.comکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه