به راحتی با شیشه های دور ریختنی و کاغذهای رنگی، جاشمعی های زیبایی درست کنید.


لوازم مورد نیاز :
شیشه های مربا و ترشی بدون استفاده
کاغذهای کشی رنگی
چسب چوب بی رنگ
قلموی نرم کوچک

دستور کار :
ابتدا با قیچی کاغذهای کشی رنگی را به شکل های مختلفی ببرید.
چگونه با کاغذهای رنگی، جاشمعی رنگی درست کنیم؟ - تصویر 1

سپس با قلموی نرم و چسب چوب بی رنگ همه آنها را به صورت نامرتب به دیواره بیرونی شیشه بچسبانید. 
این کار را تا جایی انجام دهید که دیواره بیرونی شیشه از کاغذهای رنگی پر شود.
چگونه با کاغذهای رنگی، جاشمعی رنگی درست کنیم؟ - تصویر 2
چگونه با کاغذهای رنگی، جاشمعی رنگی درست کنیم؟ - تصویر 3

صبر کنید تا خشک شود.
جا شمعی شما حاضر است.

چگونه با کاغذهای رنگی، جاشمعی رنگی درست کنیم؟ - تصویر 4

چگونه با کاغذهای رنگی، جاشمعی رنگی درست کنیم؟
چگونه با کاغذهای رنگی، جاشمعی رنگی درست کنیم؟ - تصویر 5

چگونه با کاغذهای رنگی، جاشمعی رنگی درست کنیم؟ - تصویر 6تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه