طراحی اتاق خواب دخترانه

طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه
طراحی اتاق کودک دخترانه

اتاق کودک شما محل رشد اوست. کودکان تاثیر پذیری بیشتری نسبت به بزرگتر‌ها دارند و زمان بیشتری را در اتاقشان می‌‌گذرانند. بنابر این طراحی اتاق آن‌ها امر بسیار حساسی است. رنگ ها، ازدحام مبلمان و نظمی تاثیر مستقیمی‌ بر شکل گیری شخصیت کودک شما دارد.از طرفی‌ ایجاد و نگهداری نظم در اتاق کودک کار آسانی نیست، اما می‌‌توان به بهبود آن با طراحی کمک کرد.

تحقیقات نشان داده است که از همان ماه‌های اول، طرح‌ها و رنگ‌ها بر خلاقیت کودک تاثیر بسزایی دارند، پر واضح است که نوزاد شناختش را از دنیای اطرافش از مادر و پدر و محیطش آغاز می‌‌کند، پس چه بهتر که این محیط شناخت زیبا و پر معنایی را به او ارائه کند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه