سرویس بهداشتی، سرویس راحتی‌ و آرامش

سرویس بهداشتی، سرویس راحتی‌ و آرامش
سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی

هر روز که از خواب بیدار می‌شویم به اولین جائی‌ که پا می‌‌گذاریم سرویس بهداشتی است. در حقیقت ما وقت زیادی از عمرمان را در سرویس بهداشتی می‌‌گذرانیم پس می‌‌بایست این مکان را به محلی مطبوع تبدیل کنیم که ارزش حضور ما را داشته باشد.

در سال‌های گذشته، مفهوم سرویس بهداشتی از حالت سنتی‌ آن - صرفا به عنوان محلّی برای شست و شو - فاصله گرفته و بیشتر جنبهٔ شخصی‌ به خود گرفته، به‌طوری که سرویس بهداشتی بخشی از اتاق خواب تلقی‌ شده که امکاناتی را در اختیار فرد قرار می‌‌دهد. می‌توان سرویس بهداشتی را طوری طراحی کرد که به مکانی تبدیل شود برای تمدد اعصاب و رسیدن به آسودگی‌ خاطر.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه