نکته جالب در طراحی این روتختی ها این است که تصاویر حک شده روی آنها کاملا واقعی هستند.


این روتختی ها توسط Jail Betray طراحی شده است.
تصاویر روی این روتختی ها از تصاویر واقعی ماه و کهکشان ها گرفته شده است.
با این روتختی ها شما یک خواب آرام خواهید داشت.

روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند
روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند - تصویر 1

روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند
روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند - تصویر 2

روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند - تصویر 3

روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند
روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند - تصویر 4

روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند
روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند - تصویر 5

روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند
روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند - تصویر 6

روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند
روتختی هایی که آسمان ها را به اتاق تان می آورند - تصویر 7
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه