دیدنی های امروز کمیاب یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۳. در ساحل غزه. مسابقات سگ ها در جنوب آلمان. در نزدیکی شهر پورتوفینو ایتالیا. در حاشیه جشنواره فیلم ونیز. پس از باران های سیل آسا در هند. شهر ریودو ژانیرو برزیل. در حاشیه مراسم سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر در شهر نیویورک. ساحل جزیره تاهیتی فرانسه. روز آفتابی پاریس. مسابقات ورزشی در شهر مونیخ آلمان. منطقه غزه و خرابی های حملات اسرائیل. سواحل یونان. پل چوبی در جنوب چین. منبع: عصر ایران.

دیدنی های امروز کمیاب یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۳

در ساحل غزه

01-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


مسابقات سگ ها در جنوب آلمان

03-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


در نزدیکی شهر پورتوفینو ایتالیا

04-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


در حاشیه جشنواره فیلم ونیز

02-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


پس از باران های سیل آسا در هند

05-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


شهر ریودو ژانیرو برزیل

06-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


در حاشیه مراسم سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر در شهر نیویورک

07-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


ساحل جزیره تاهیتی فرانسه

08-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]

12-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


روز آفتابی پاریس

09-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


مسابقات ورزشی در شهر مونیخ آلمان

10-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


منطقه غزه و خرابی های حملات اسرائیل

11-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


سواحل یونان

13-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


پل چوبی در جنوب چین

14-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه