طراحی خاص این آکواریوم به صورتی است که با فشا دادن یک دکمه رویه آن بالا رفته و به راحتی می توانید به ماهی ها غذا دهید.


این آشپزخانه مدرن با یک آکواریوم بزرگ توسط طراح معروف Robert Kolenik xvhpd ani hsj.
این آکواریوم به صورت L طراحی شده و در فضای زیر سینک و کابینت ها مخفی شده است. طراحی خاص این آکواریوم به صورتی است که با فشا دادن یک دکمه رویه آن بالا رفته و به راحتی می توانید به ماهی ها غذا دهید.

دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟
دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟ - تصویر 1

دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟
دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟ - تصویر 2

دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟
دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟ - تصویر 3

دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟
دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟ - تصویر 4

دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟ - تصویر 5

دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟
دوست دارید روی اقیانوس آشپزی کنید؟ - تصویر 6تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه