رنگ امسال ارغوانی و بنفش بوده است. به همین دلیل در این مطلب چیدمانهایی به این رنگ برای قسمت های مختلف خانه را برای تان گردآوری کرده ایم.


خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 1

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 2

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 3

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 4

خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 5

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 6

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 7

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 8

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 9

خانه تان را به رنگ سال بچینید
خانه تان را به رنگ سال بچینید - تصویر 10تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه