اجازه دهید این دستمال های بسیار زیبا ومتناسب با میز جشن کریسمس را که برایتان طراحی کرده ایم را نشانتان دهیم. وسط آنها را با روبان های زیبایی بسته و روی آن را با برگ و وسایل تزئینی زنگوله دار تزئین کرده ایم.در اینجا انواع طراحی ها و تزئینات برای دستمال های کاغذی که برای میز غذاخوری استفاده می شود را برایتان توضیح داده ایم.بسیار جذاب و زیبا می توانید با بهره گیری ازاین روش ها دستمال ها را تزئین کرده و روی میز غذاخوری کریسمس از آنها استفاده کنید.   


استفاده از دو رنگ قرمز و سفید :
 این مدل تزئین بسیارساده و در عین حال زیبا است و بسیار کلاسیک طراحی شده است.با استفاده از ظروف با ترکیبی از دو رنگ قرمز و سفید و استفاده ازیک دستمال قرمز رنگ همراه با برگ هایی از درخت انگورمی توان تزئین زیبایی را برای دستمال ها طراحی کرد.   

 برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 1


تزئین دستمال متناسب با میز کریسمس :
این مدل تزئینات بسیارهماهنگ با ایام کریسمس می باشد .استفاده از یک ظرف سفید رنگ با مدل توپ توپی که قرمز رنگ است و دستمالی هم که استفاده شده به رنگ قرمز است که آن را لوله کرده و دوطرف آن را با وسایل تزئینی نقره ای و زنگوله دار می بندیم.برای تزئین دستمال میز کریسمس پیشنهاد می شود از دو رنگ سفید و قرمز استفاده کرد.

 برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 2


دستمال سفره به شکل برگ 
از یک بشقاب ساده و دور طلایی استفاده کرده و داخل آن یک دستمال ساده ی سفید رنگ می گذاریم وسط دستمال را جمع کرده و دور آن را یک حلقه ی تزئینی طلایی می بندیم که با رنگ دور بشقاب هماهنگ باشد.تزئینی بسیار ساده و کلاسیک انجام داده ایم.

برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 3
 

تزئین دستمال به شکل کادو پیچ :
در این مدل تزئین دستمال را به مانند یک هدیه ای برای کریسمس بسته بندی کرده ایم.دستمال ساده ی سفید رنگی را زیر ظرف غذا قرار داده و دور تا دور ظرف را با یک روبان سبز رنگ به مانند یک جعبه کادو می پیچیم.

برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 4 


دستمال به شکل جیب و ترکیبی از دو رنگ سفید و قرمز :
از ظروف سفید و قرمز استفاده کرده و یک دستمال قرمز رنگ را به شکل جیب درآورده و داخل آن را با یک شاخه گل سفید همیشه بهار تزئین کرده و قاشق و چنگال را هم داخل آن می گذاریم.

 برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 5


دستمال همیشه سبز :
یک دستمال ساده سفید رنگ را در نظر گرفته و روی آن یک شاخه سبز رنگ قرار داده و یک توپ قرمز تزئینی روی آن گذاشته و با یک روبان ساده قرمز دور تا دور آن را می بندیم.

نکته : برای آنکه تزئینات ما متناسب با ایام کریسمس باشد بهتر است از دو رنگ قرمز و سفید استفاده شود و در اینجا می توانید  از یک شاخه ی سبز درخت که در حیاطتان هم است استفاده کنید.

برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 6 


دستمال های لوله ای و زنگوله دار :
اجازه دهید این دستمال های بسیار زیبا ومتناسب با میز جشن کریسمس را که برایتان طراحی کرده ایم را نشانتان دهیم. وسط آنها را با روبان های زیبایی بسته و روی آن را با برگ و وسایل تزئینی زنگوله دار تزئین کرده ایم. 

 برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 7


دستمالی بزرگ برای زیر ظروف :
زیر ظروف یک دستمال بسیار بزرگ قرار داده و آن را با برگ درختان تزئین کرده وبا یک وسیله ی تزئینی زنگوله دار دور تا دور آنرا می بندیم و در نهایت ظروف خود را روی این دستمال تزئین شده می چینیم.

نکته : با این مدل تزئینات می توان به محیط طبیعی نزدیک تر شد و صفا و صمیمیت بیشتری را به جمع مهمانان آورد.

 برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 8


تزئین دستمال با حرف اول نام مهمانان :
در اینجا یک دستمال ساده ی سفید را در نظر گرفته و روی آن یک شاخه سبز رنگ قرار داده و نکته مهم آن است که بسیار زیبا و جذاب می توان با کلاف های دو رنگ قرمز و سفید حرف اول اسم هر کدام از مهمانان را به صورت لاتین در آورده و روی دستمال ها گذاشته و این مدل طراحی بسیار جالب است.

 برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 9


استفاده از یک گیره لباس برای تزئین دستمال :
یک دستمال بزرگ سفید رنگ را در نظر گرفته و روی آن می توان یک نامه زیبا برای هر کدام از مهمانان نوشته و با یک گیره می توان آن را بست تا خود مهمان گیره را باز کرده و آنرا بخوانند. نکته : در این مدل تزئینات بهتر است متناسب با رنگ گیره یک  کاسه کوچک متناسب با همان رنگ قرار داده و در نهایت می توان یک کادوی بسیار کوچک هم داخل آن قرار داد.

برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 10 


دستمال قرمز و سفید و متناسب و همرنگ با کل میز :
از یک دستمال قرمز و سفید استفاده کرده که متناسب با ظروف غذاخوری بوده و دور تا دور دستمال را با یک روبان که هماهنگ با مدل ظروف و وسایل روی میزمی باشد می پیچیم و آنرا به شکل یک جعبه هدیه ی کوچک در می آوریم.

برای میز شام کریسمس تان دستمال سفره تان را اینگونه تزئین کنید - تصویر 11تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle.com
اختصاصی سیمرغ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه